Wskaźnik Info

Darmowy wskaźnik MT4 FXG_Info2

Wskaźnik TN_Info2 podaje podstawowe informacje o danej parze walutowej. Tak żeby w połączeniu ze spojrzeniem na wykres łatwo określić czy w obecnej sytuacji warto szukać okazji do transakcji.

Aktualna wersja: 4.0.4 z 2015-04-21

Używając ten wskaźnik akceptujesz warunki licencji.

Wyświetlane informacje:

 • Spread – aktualny spread na danej parze walutowej.
 • ADR – średnia z ostatniego tygodnia dziennej zmienności pary. Zmienność jest wyliczana jako różnica między High i Low ceny danego dnia. Po ukośniku jest podawana procentowa zmienność w dniu dzisiejszym. Czyli wiemy jakiej zmienności możemy się spodziewać aktualnego dnia oraz jaki jej procent cena już zrealizowała.
 • Pip*0.1lot – wartość jednego pipa w walucie konta dla wielkości pozycji 0.1 lota. W parametrach można ustawić dowolną wielkość pozycji >= 0.01 lota.
 • SL – jeśli jest aktualnie jakaś transakcja, to podaje wartość SL (Stop Loss) w: walucie konta (chyba, że w parametrach jest to wyłączone) z uwzględnieniem prowizji dla brokerów ECN, w pipach oraz jako procent wartości konta. To ostatnie, żeby zweryfikować czy nasza transakcja jest zgodna z własnym trading planem.
 • TP – jeśli jest aktualnie jakaś transakcja, to podaje wartość TP (Take Profit) w: walucie konta (chyba, że w parametrach jest to wyłączone) z uwzględnieniem prowizji dla brokerów ECN, w pipach oraz jeśli SL jest jeszcze ujemny, to RR czyli Risk Ratio – stosunek TP do SL. To ostatnie, żeby zweryfikować czy nasza transakcja jest zgodna z własnym trading planem.
 • Zysk – jeśli jest aktualnie jakaś transakcja, to podaje chwilową wartość zysk tej transakcji w: walucie konta (chyba, że w parametrach jest to wyłączone) z uwzględnieniem prowizji dla brokerów ECN oraz w pipach.
 • Azja, Europa, USA – podaje którego kontynentu jest aktualnie sesja.
 • Aktualna godzina lokalna, oraz czas do zamknięcia się aktualnej świecy.
 • Godziny najbliższych danych dla danej pary walutowej. Domyślne kolory, to: czerwony dla najważniejszych danych, pomarańczowy dla średnio ważnych i wodny dla najmniej ważnych.
Uwaga: wszystkie parametry i wyświetlane informacje operujące na pipach, są zawsze podawane jak dla brokera czterocyfrowego. Np. dla pary EURUSD 1 pip to jest 0,0001 bez względu na to z jakiego brokera korzystamy. U brokerów 5 cyfrowych 0,00001 to jest 0,1 pipa.

Parametry:

 • ClockOnly - jeśli true, to informacje są skrócone tylko do czasu do zamknięcia aktualnej świecy.
 • ShowSpread - jeśli true, to pokazuje Spread aktualny i maksymalny.
 • ShowADR - jeśli true, to pokazuje ADR (Average Daily Range).
 • ShowPipValue - jeśli true, to pokazuje wartość w walucie jednego pipa.
 • ShowSession - jeśli true, to pokazuje jakie regiony świata aktualnie tradują.
 • ShowClock - jeśli true, to pokazuje zegar oraz czas do końca aktualnej świecy.
 • ShowNews - jeśli true, to pokazuje najbliższe godziny ogłaszania wiadomości dla danego rynku.
 • ShowTradesStyle1 - jeśli true, to pokazuje pełne informacje o otwartych pozycjach.
 • ShowTradesStyle2 - jeśli true, to pokazuje skrócone informacje o otwartej pozycji.
 • PipsWithoutCurrency - jeśli true, to w polach SL, TP i Zysk nie są podawane wartości w walucie konta a tylko pipy i procenty.
 • ProfitPercentBalance - jeśli true, to pokazuje jakim procentem konta jest bieżący zysk/strata.
 • ProfitToday - jeśli true, to pokazuje sumaryczny zysk/stratę dzisiejszych tradów.
 • TradesCommentUse - jeśli true, to pokazuje tylko trady, które w komentarzu mają znaki wpisane do paremtru TradesCommentValue.
 • TradesCommentValue - patrz parametr TradesCommentUse.
 • PipValueLots - wielkość pozycji, dla której będzie podawana wartość 1 pipa.
 • MarketCurrency - waluta instrumentu. Można wypełnić jeśli wskaźnik sam źle policzy wartość jednego pipa. Np. dla DAX walutą jest EUR.
 • PipValuePer1Lot - jeśli wskaźnik źle policzy wartość jednego pipa, to można wpisać jego wartość ręcznie.
 • CandleAlert - jeśli true, to po zamknięciu każdej świecy jest alarm.
 • NewsAlert - jeśli true, to generuje alert przed ogłoszeniem wiadomości związanych z rynkiem.
 • NewsMinutesBefore - ile minut wcześniej ma być alert włączony parametrem NewsAlert.
 • RectangleAlert - jeśli true, to alarm jak świeca wejdzie w dowolny kwadrat.
 • TrendlineAlert - jeśli true, to alarm jak świeca zbliży się do dowlnego trendline-u.
 • TrendlineMarginOut - ile pipów od trendlinu uznane zostanie, że cena odeszła od trendlinu.
 • TrendlineMarginIn - ile pipów od trendlinu uznane zostanie, że cena dotyka trendline.
 • RoundNumbers - jeśli true, to wyświetla linie siatki (RoundNumbers).
 • RoundNumbers1 - kolor ważniejszych linii siatki (Round Numbers).
 • RoundNumbers2 - kolor mniej ważnych linii siatki (Round Numbers).
 • RoundNumbersH1 - gęstość siatki dla wykresu H1 w pipach.
 • RoundNumbersH4 - gęstość siatki dla wykresu H4 w pipach.
 • RoundNumbersD1 - gęstość siatki dla wykresu D1 w pipach.
 • RoundNumbersW1 - gęstość siatki dla wykresu W1 w pipach.
 • RoundNumbersMN1 - gęstość siatki dla wykresu MN1 w pipach.
 • LevelWeekOpen
 • LevelPrvWeekHL
 • LevelTBWeeklyATR
 • Precision - jeśli wskaźnik sam nie rozpozna wielkości jednego pipa, to można wpisać 1 jeśli najmniejsza zmiana wartości instrumentu = 1 pip, albo 10 jeśli = 10 pip. Np. DAX na HFT Brokers należy wpisać 10.
 • ProfitPlusColor
 • ProfitMinusColor
 • FontColor - kolor napisów.
 • Font
 • FontSize - wielkość napisów.
 • FontSpace
 • PositionLeft
 • PositionTop
 • TradesStyle2Corner
 • HighImpactNewsColor - kolor godziny ważnych danych.
 • MediumImpactNewsColor - kolor godziny średnich danych.
 • LowImpactNewsColor - kolor godziny mało ważnych danych.
 • SerialNumber

Instrukcja uruchomienia

 • Trzeba wgrać dwa załączone pliki. W tym celu otwieramy Plik / Otwórz folder danych.
 • Po restarcie MT4 nanosimy FXG_Info2 na wykres i za pierwszym razem zaznaczamy:

Pobranie darmowej licencji

Po wypełnieniu poniższego formularza numer licencji do wpisania w parametr SerialNumber zostanie wysłany mailem.

 

Navigation

Social Media