Licencja na wskaźniki i EA

Licencja na darmowe wskaźniki i EA

Używając dowolnego darmowego wskaźnika lub EA stworzonego przez Tomasza Nowaka akceptujesz poniższe warunki licencji.

  1. Autor. Tomasz Nowak będzie dalej nazywany Autorem.
  2. Program. Wskaźniki i EA stworzone przez Autora będą dalej nazywane Programami.
  3. Użytkownik. Osoba używająca jednego lub więcej z Programów będzie nazywana Użytkownikiem.
  4. Licencja. Użytkownik otrzymuje niewyłączną licencję na instalację i użytkowanie Programów na jego komputerach. Użytkownik otrzymuje Programy „takie jakie są”. Nie uzyskuje do nich żadnych praw autorskich ani nie ma prawa ich zmieniać i dekompilować.
  5. Własność. Autor jest właścicielem Programów i związanych z nimi wszelkich praw własności intelektualnych.
  6. Brak gwarancji. Autor nie udziela żadnych gwarancji w żadnej formie na działanie Programów oraz na ich przydatność.
  7. Brak odpowiedzialności. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody i inne konsekwencje wynikłe z używania Programów. Pełną odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Navigation

Social Media