Kopiarka

System kopiowania transakcji MT4 i Dukascopy

System kopiowania umożliwia kopiowanie transakcji. Na jednym terminalu transakcje są zawierane ręcznie lub automatycznie. System kopiuje je na wyznaczone inne terminale. Każdy terminal może być podłączony do innego brokera i innego konta. Co więcej terminale mogą znajdować się na różnych komputerach. W szczególności na serwerach VPS udostępnianych przez Brokerów lub niezależnych.

Terminal główny (źródłowy) musi być terminalem MT4.
Kopiowanie odbywa się na terminale MT4 oraz Dukascopy.

Cechy systemu:

  1. Kopiowanie między różnymi rachunkami. Dla każdego rachunku musi być uruchomiony oddzielny terminal MT4.
  2. Kopiowanie z jednego terminala do wielu terminali. Liczba terminali, na które są kopiowane transakcje jest nieograniczona.
  3. Poszczególne terminale MT4 mogą znajdować się na różnych komputerach znajdujących się nawet w różnych miejscach na świecie – w szczególności na serwerach VPS.
  4. System umożliwia sprzedaż tzw. sygnałów, które są uruchamiane na komputerze kupującego sygnał.
  5. Wielkość pozycji może być dostosowywana do wielkości konta. Np. trader posiada konto o wielkości 100.000USD, a konto na które transakcje są kopiowane ma wartość 5000PLN. Jeśli trader otworzy pozycję o wielkości 10lotów, to podczas kopiowania zostanie ono zmienione na 0,15lota. Na każdym terminalu wielkość pozycji wyliczana jest niezależnie.
  6. Opóźnienie w kopiowaniu wynosi między 0,1 a 2 sek. (średnio 1sek.). Opóźnienia wynikające z opóźnień Brokera lub Internetu trzeba dodać do tego czasu. Dlatego system raczej nie sprawdzi się przy technice „skalpowania”. System ma zabezpieczenie przed zbyt dużym opóźnieniem. Jeśli takie nastąpi lub cena za bardzo oddali się od ceny otwarcia, to transakcja nie zostanie skopiowana.
  7. Kopiowanie może być realizowane między różnej jakości brokerami. Zarówno pod względem szybkości jak i dokładności quotowania. Zalecane jest kopiowanie od najszybszego Brokera – najlepiej typu ECN-STP. Trzeba też wziąść pod uwagę, że transakcja u brokera z niskim spreadem, która wyjdzie na zero, może się zakończyć stratą u Brokera z wyższym spreadem.
  8. Bardzo prosta instalacja i użytkowanie. Bez instalacji dodatkowego oprogramowania. Jedynie jedno EA na każdy terminal.

Koszty:

500zł / m-c + VAT za każde 10 terminali, na które zlecenia są kopiowane.

Cena zawiera pomoc techniczną oraz stały nadzór nad działaniem systemu.

Gwarantowana jest poufność danych transakcyjnych.


Kliknij "Subskrybuj" aby zapłacić za kopiarkę.

Navigation

Social Media